Tarieven

 

Tarieven

Kansrijk! Een stap verder

Kindercoach- en opvoedpraktijk Vaassen  

Voor tarieven OpvoedParty zie menu.                                                                 

Tekening van MARIT, 6 jaar.

Tekening van MARIT, 6 jaar.

Niet bij ieder kind of jongere gaat ‘groot worden’ van zelf. Soms moeten er flinke hobbels worden genomen en is het ‘na het vallen lastig opstaan’. In mijn praktijk ‘Kansrijk! Een stap verder’ kan ik begeleiden bij het antwoord vinden op kleine en grote hulpvragen van kinderen, jongeren en hun ouders/opvoeders. Vragen kunnen gaan over gedrag, leren en opvoeden. Voor meer informatie verwijs ik naar de site: www.kansrijkeenstapverder.nl

Kinderen en jongeren van alle leeftijden zijn welkom. Denkt u dat ik uw kind kan begeleiden, denk jij zelf dat ik jou als jongere of ouder en opvoeder kan helpen bij het vinden van antwoord op je vragen, bel of mail mij dan gerust. Eén tot drie afspraken zijn meestal voldoende om ouder en kind te helpen met oplossingen te vinden om samen weer verder te kunnen.

06 23648392

info@kansrijkeenstapverder.nl

Tarieven, betaling en annulering

Coachingsessie                  60 minuten            €45 (inclusief BTW)

Na iedere afspraak ontvangt u per mail een rekening. Deze dient u binnen 14 dagen te voldoen. Contant betalen is mogelijk.

Tot 24 uur van tevoren kunt u de afspraak annuleren zonder dat er kosten in rekening worden gebracht.

Werkwijze en algemene voorwaarden

* U kunt uw kind of uzelf aanmelden door een telefonische afspraak te maken of door het

aanmeldformulier in te vullen. Indien u kort de reden van aanmelding aangeeft, kan

tijdens de eerste sessie direct gestart worden met de hulpvraag.

* Een verwijzing van huisarts, Centrum voor Jeugd en gezin of school is niet

noodzakelijk.

* Het is mogelijk dat ouder en kind samen deelnemen aan de coachingsessie. Dit kan in

de praktijk, maar is ook mogelijk in de thuissituatie.

* Gemiddeld zijn één tot drie afspraken voldoende. Aan het einde van elke sessie wordt

besproken of het nodig is een nieuwe afspraak te maken.

* Wanneer er aanleiding voor is of als andere hulp beter aansluit op de vraag van u of uw

kind kan u worden doorverwezen.

* Na iedere afspraak ontvangt u per mail een rekening. Deze dient u binnen 14 dagen te

voldoen. Contant betalen is mogelijk.

* Uiteraard mag u van mij een verplichting tot inspanning verwachten. Ik zal al mijn

kennis & ervaring, vakkundigheid & professionaliteit en integriteit inzetten.

* Vervolgens bent u zelf verantwoordelijk voor het inzetten van de aangeleerde

vaardigheden en de keuzes en beslissingen die u neemt t.a.v. de opvoeding in de

thuissituatie.

* Ik ga niet in gesprek met derden.

* Als blijkt dat de veiligheid van u en/of uw kind in het geding zijn, dan zal ik dit wel

bespreken met derden. Altijd na dit te hebben besproken met u. Dit is conform de

wettelijke meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

* Ik stel het bijzonder op prijs als u vragen of klachten direct met mij deelt, zodat wij dit

samen kunnen oplossen.

Bewerken