6-12 jaar

6-12 jaar

Voor ouders met kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar spelen er specifieke opvoedingsvragen.

Te denken valt aan sociaal emotionele problemen zoals: faalangst, een negatief zelfbeeld, gebrek aan zelfvertrouwen, hooggevoeligheid, hyperactief zijn, zichzelf niet kunnen ‘vermaken’, etc. Ook slecht slapen, vermoeidheid, concentratieproblemen, leerproblematiek of sociaal onhandig zijn kan zorg vragen. Daarnaast kunnen ouders onzeker zijn over hun manier van opvoeding.

Er worden in de rol van opvoeder opvoedtaken gevraagd passend bij de ontwikkeling van het kind in deze leeftijdsfase.  Hoe praat u met uw kind? Hoe maakt u uw kind sociaal en emotioneel sterker? Hoe bereikt u een verandering in het gedrag van het kind? Hoe kan u zelf leren omgaan met het gedrag van uw kind? Hoe bevordert u de zelfredzaamheid van uw 6 tot 12 jarige kind?

Verder ben ik gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen en/of ouders die te maken hebben met een scheidingsproces of rouwverwerking.

In één of meerdere gesprekken kan ik u begeleiden. Waarbij ik altijd zal aansluiten bij wat bij uw manier van opvoeden past. Dit kan bij u thuis in de vertrouwde omgeving, maar u bent ook welkom bij mij in de praktijk.

Vanaf een jaar of vier is het ook mogelijk om een kind zelf op een coachende manier te begeleiden. Aan de hand van een vraag van u als ouder of vanuit een probleem of een behoefte door uw kind zelf aangegeven, ga ik op een creatieve manier met een kind op zoek naar antwoorden. Op deze manier werken we samen aan het zelfbeeld en het zelfvertrouwen waardoor het kind op een positieve manier gestimuleerd wordt, zich ontwikkelt en de vaardigheden toe zullen nemen. Vanuit een oplossingsgerichte insteek. Passend bij het kind en zijn/haar leeftijd.

Na ieder bezoek schrijf ik een kort verslag met daarin de ondernomen activiteiten en waaraan gewerkt is. Ook krijgt u tussendoor een tussentijdse- evaluatie. Hierin worden de doelen, die vooraf besproken zijn, geëvalueerd en indien nodig bijgesteld en/ of hergeformuleerd.

cropped-Kansrijk-2.jpg

tekening van MARIT 6 jaar