Archief | december 2015

10 -14

10 – 14

Juist voor deze leeftijdsgroep is de training Ik leer leren heel geschikt.

Ieder kind krijgt te maken met leren en dus is het erg belangrijk om te weten hoe je nu het beste kunt leren. En dat is voor iedereen anders.

In groep 7 en 8 wordt langzamerhand toegewerkt naar de overgang naar het voortgezet onderwijs. Een grote verandering voor elk kind én ouder. Welk niveau en welke school gaat het worden? Hoe bereid je je het beste daar op voor? De Ik leer leren training is een pracht voorbereiding op de brugklas. Kinderen bereiden zich voor en leren om te gaan met nieuwe vakken, te plannen, organiseren en prioriteren en huiswerk maken. Ze krijgen inzicht in hun eigen effectieve en efficiente manier van leren. Voor jongeren die verder gevorderd zijn op het voortgezet onderwijs  maar vastlopen, is de training een goede manier om het leren weer op de rails te krijgen.

De training Ik leer leren helpt bij:

*Het leren hóe te leren en hoe huiswerk te plannen en leren

*Plezier te krijgen in leren..

*Beelddenkers..

*Werken aan concentratieproblemen..

*AD(H)D, hoogsensitief, meerbegaafd..

*Faalangst of onzekerheid..

*Eruit halen wat er in zit..

*Thuis lukt het wel, nu nog op school..

*Wat en hoe in de brugklas..

*Dyslexie en/of dyscalculie..

Ik leer leren

Tijdens de Ik Leer Leren training leren kinderen hoe je kunt leren, hoe je concentratieproblemen en faalangst de baas wordt, wat het verschil is tussen groei denken (‘growth mindset’) en vast denken (‘fixed mindset’), wat helpt om makkelijker en efficiënter te leren én dat leren ook best leuk kan zijn.

De training bestaat uit 5 lessen van anderhalf uur met de volgende onderwerpen:

 • Ontdekken van verschillende leerstijlen en bepalen van persoonlijke kwaliteiten en uitdagingen
 • Leren omgaan met faalangst en inzicht in motivatie strategieën
 • Leren plannen en organiseren, maar ook prioriteren, tijd indelen en het gebruiken van je geheugen
 • Wat is concentratie en wat helpt mij beter te concentreren
 • Het eigen maken van nieuwe leertechnieken op gebied van taal, rekenen en symboliek.

En daarnaast veel weetjes, tips en leuke oefeningen!

De training wordt gegeven als groepstraining (groepjes van minimaal 2 en maximaal 6 kinderen). Het (landelijk vastgestelde) tarief voor de groepstraining bedraagt € 150,- exclusief het werkboek van € 32,50.

 

Bewerken

Dit bericht is geplaatst op 29 december 2015.

Trainer: Ik leer leren

Ik leer leren.

Op 30 en 31 oktober heb ik de training: “Ik leer leren” gevolgd bij Marijke Teeuwissen, via Centrum Tea Adema, http://www.ikleerleren.nl/.

Ik ben nu gecertificeerd trainer en mag zelfstandig deze training verzorgen.

Een kind kan leren leren

Deze training geeft kinderen slimme handvatten voor makkelijker en efficiënter leren.
De training is geschikt voor kinderen van de basisschool, plusklassers, brugklassers en pubers die vastlopen op school.

Sinds 2013 wordt de training Ik leer leren in Nederland en België gegeven en het werkt!

Ik leer leren is een training voor alle kinderen en jongeren vanaf groep 8 die vastlopen in hun schooltaken of slimmer willen leren.

Het programma is geschikt voor:

 • Kinderen in de bovenbouw van de basisschool
 • Hoogbegaafde kinderen
 • Brugklassers
 • Kinderen in het 2e leerjaar van HAVO en VWO die plotseling merken dat het leren niet meer gaat zoals voorheen
 • Jongeren in het MBO en HBO

Alle aspecten van leren komen aan bod zoals:

 • Leerstijl: Wat is je talent en hoe zet je dit effectief in
 • Leerstrategie: Wat is een slimme aanpak voor leerwerk, maakwerk en rekenwerk
 • Faalangst: Hoe ga je om met spanning en stress
 • Concentratie: Hoe houd je je bij de les en hoe houd je het vol
 • Motivatie: Wat doe je met ‘geen zin’ en saaie lessen
 • Plannen en organiseren van huiswerk, taakopdrachten en vrije tijd
 • Evalueren: Hoe pak je je zaken aan en hoe kan het beter
 • en natuurlijk heel veel tips, weetjes, testen en oefeningen

Het verschil met huiswerkbegeleiding is dat de Ik leer leren training kinderen leert welke voorwaarden nodig zijn om te kunnen leren.
Waar huiswerkbegeleiding vaak gaat over de inhoud van de vakken, gaat Ik leer leren over HOE te leren.
Tevens helpt deze training naast beelddenkende en visueel ingestelde kinderen, ook kinderen met andere leerstijlen door het onderzoeken en aanbieden van meerdere leerstijlen en leervoorkeuren.
Daarmee is deze training uniek in zijn soort.

Al tijdens de training halen kinderen hogere cijfers en leren ze efficiënter en effectiever.
Het is prachtig om te ontdekken dat positieve reacties blijven binnenstromen.
Kinderen halen hogere cijfers, krijgen greep op faalangst, ontdekken hoe ze beter om kunnen gaan met concentratie en de motivatie voor leren gaat bij de meeste kinderen met sprongen vooruit.
Ook inhoudelijk begrijpen kinderen beter hoe ze kunnen plannen en hoe ze de verschillende soorten vakken op de beste manieren kunnen leren.
Kinderen en hun ouders krijgen meer inzicht in hoe ze het leren kunnen aanpakken.
Er worden gedurende de lessen veel vallende kwartjes ervaren. Ouders herkennen hoe ze hun kind kunnen ondersteunen en begrijpen ook meer van hun eigen manier van leren.
Uitspraken van kinderen zijn:

 •  ohhhh… is dit leren? Ik ging van steeds een onvoldoende nu naar een 8,7.
 • Als ik samen met vrienden leer, haal ik hogere cijfers omdat dit bij mijn leerstijl past.
 • Als ik het zo aanpak, heb ik hogere cijfers en kost het me minder tijd.
 • Zo wil ik er wel mijn best voor doen.
 • Nou als dat het is, ga ik er toch gewoon voor zorgen dat ik over ga?
 • Mijn ouders geloven nu eindelijk dat ik niet twee uur achter elkaar kan leren.
 • Als ik me niet kan concentreren, kan ik er nu zelf voor zorgen dat ik mijn hoofd er weer bij heb.
 • Gelukkig weet ik nu hoe ik me kan voorbereiden op een toets.
 • Het groen denken helpt mij ook als ik met vriendinnen ben.
 • Dus je kan ook op andere manieren een makkelijke samenvatting maken?
 • Ik snap nu eindelijk waarom en waarvoor ik leer en huiswerk maken doe ik nu met meer plezier.

Bovendien zijn er tijdens informatie bijeenkomsten steeds weer ouders die zeggen dat ze deze kennis graag 30 jaar eerder hadden willen hebben.

De training is ontstaan door het bundelen van de ervaringen van ruim 10 jaar coachen van kinderen met moeilijkheden op het gebied van leren leren.
De training wordt gegeven door speciaal opgeleide en gecertificeerde trainers die als beroepskracht ervaring hebben in het omgaan met kinderen en leren.
De training is ontwikkeld door Tea Adema, trainer van kindercoaches en opvoedcoaches.
Zij leidt de trainers op samen met Marijke Teeuwissen.

Tekening van MARIT, 6 jaar.

MARIT 6 jaar

 

 

Dit bericht is geplaatst op 11 december 2015.