12 – 18 jaar

Tussen de 12 en 18 jaar maken jongeren een tijd door die verwarrend kan zijn en die vol vragen zit.  “Puber!”, “Zeker in de Pubertijd!”, roepen ouders en leraren met regelmaat. Het voelt alsof iedereen wat van je verwacht in deze drukke en veeleisende tijd. Kan je daar wel aan voldoen? De overgang van de basisschool naar het voortgezet is spannend, hoeveel zin je er ook in hebt. En dan moet al snel e keus worden gemaakt voor een profiel gericht op je toekomst!

Thema’s die aan de orde komen bij het coachen van jongeren zijn bijvoorbeeld: Ik zit niet lekker in mijn vel en ik ben zo onzeker, ik doe zo onaardig en negatief tegen mijn ouders en anderen, niemand begrijpt mij, ik heb geen idee welk profiel ik moet kiezen, want ik vind niks leuk, ik kan zo slecht nee zeggen tegen mijn vrienden, etc.

Tijdens een kennismakingsgesprek bespreek ik de situatie waarin je zit met je en we bepalen de doelen die jij wilt behalen. Waarom wil je gecoacht worden en wat wil je bereiken? We kijken samen of de doelen reëel  en te behalen zijn en als de klik er is en wij vertrouwen elkaar dan kunnen we starten.

Tijdens de gesprekken bespreken we situaties uit je dagelijkse leven; wat is er gebeurd?, hoe pakte je het aan?, hoe had je het aan kunnen pakken? Zo zoeken we samen wat een manier is die bij jou past en die je houvast geeft, uitgaand van jouw mogelijkheden en waarbij je zelf de verantwoording krijgt en neemt.

Na ieder bezoek schrijf ik een kort verslag van het gesprek. Tussendoor schrijf ik een evaluatie; zijn we op de goede weg? Zo nodig stellen we in overleg doelen bij. Omdat je ouders en/of opvoeders mij betalen ;-), houd ik hen ook op de hoogte. Waarbij ik natuurlijk met je bespreek wat ik hen wel of niet vertel.