10 – 14 jaar Training: Ik leer leren

De training Ik leer leren is juist voor deze leeftijdsgroep heel geschikt.

Ieder kind krijgt te maken met leren en dus is het erg belangrijk om te weten hoe je nu het beste kunt leren. En dat is voor iedereen anders.

In groep 7 en 8 wordt langzamerhand toegewerkt naar de overgang naar het voortgezet onderwijs. Een grote verandering voor elk kind én ouder. Welk niveau en welke school gaat het worden? Hoe bereid je je het beste daar op voor? De Ik leer leren training is een pracht voorbereiding op de brugklas. Kinderen bereiden zich voor en leren om te gaan met nieuwe vakken, te plannen, organiseren en prioriteren en huiswerk maken. Ze krijgen inzicht in hun eigen effectieve en efficiente manier van leren. Voor jongeren die verder gevorderd zijn op het voortgezet onderwijs  maar vastlopen, is de training een goede manier om het leren weer op de rails te krijgen.

De training Ik leer leren helpt bij:

*Het leren hóe te leren en hoe huiswerk te plannen en leren

*Plezier te krijgen in leren..

*Beelddenkers..

*Werken aan concentratieproblemen..

*AD(H)D, hoogsensitief, meerbegaafd..

*Faalangst of onzekerheid..

*Eruit halen wat er in zit..

*Thuis lukt het wel, nu nog op school..

*Wat en hoe in de brugklas..

*Dyslexie en/of dyscalculie..

Ik leer leren

Tijdens de Ik Leer Leren training leren kinderen hoe je kunt leren, hoe je concentratieproblemen en faalangst de baas wordt, wat het verschil is tussen groei denken (‘growth mindset’) en vast denken (‘fixed mindset’), wat helpt om makkelijker en efficiënter te leren én dat leren ook best leuk kan zijn.

De training bestaat uit 5 lessen van anderhalf uur met de volgende onderwerpen:

  • Ontdekken van verschillende leerstijlen en bepalen van persoonlijke kwaliteiten en uitdagingen
  • Leren omgaan met faalangst en inzicht in motivatie strategieën
  • Leren plannen en organiseren, maar ook prioriteren, tijd indelen en het gebruiken van je geheugen
  • Wat is concentratie en wat helpt mij beter te concentreren
  • Het eigen maken van nieuwe leertechnieken op gebied van taal, rekenen en symboliek.

En daarnaast veel weetjes, tips en leuke oefeningen!

De training wordt gegeven als groepstraining (groepjes van minimaal 2 en maximaal 6 kinderen). Bij uitzondering kan de training individueel worden gevolgd.

Het (landelijk vastgestelde) tarief voor de groepstraining bedraagt € 150,- exclusief het werkboek van € 32,50.