0-6 jaar

Voor ouders met jonge kinderen spelen er specifieke opvoedingsvragen.

Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld vragen over: dag- en nachtritme, zindelijk worden, peuterpuberteit, voor het eerst naar de peuterspeelzaal/school of leren (samen-) spelen. Ook kunnen ouders onzeker zijn over hun manier van opvoeding.

Er worden in de rol van opvoeder opvoedtaken gevraagd passend bij de ontwikkeling van het kind in deze leeftijdsfase.  Hoe praat u met uw kind? Hoe maakt u uw kind sociaal en emotioneel sterker? Hoe bereikt u een verandering in het gedrag van het kind? Hoe bevordert u de zelfredzaamheid van uw peuter of kleuter?

In één of meerdere gesprekken kan ik u hierin begeleiden. Waarbij ik altijd zal aansluiten bij wat bij uw manier van opvoeden past. Dit kan bij u thuis in de vertrouwde omgeving, maar u bent ook welkom bij mij in de praktijk.

Vanaf een jaar of vier is het ook mogelijk om een kind zelf op een coachende manier te begeleiden. Aan de hand van een vraag van u als ouder of vanuit een probleem dat een kind zelf aangeeft, ga ik op een creatieve manier met een kind op zoek naar antwoorden. Op deze manier werken we samen aan het zelfbeeld en het zelfvertrouwen waardoor het kind op een positieve manier gestimuleerd wordt, zich ontwikkelt en de vaardigheden toe zullen nemen. Passend bij het kind en zijn/haar leeftijd.

Na ieder bezoek schrijf ik een kort verslag met daarin de ondernomen activiteiten en waaraan gewerkt is. Ook krijgt u tussendoor een tussentijdse- evaluatie. Hierin worden de doelen, die vooraf besproken zijn, geëvalueerd en indien nodig bijgesteld en/ of hergeformuleerd.

Kindercoach Vaassen

tekening MARIT 6 jaar